Skip links

Disclaimer

De informatie in de site wordt geleverd ‘zoals ze is’. Het gebruik van de informatie in de site op het internet en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie in de site op het Internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Focus Beroepsacademie geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze internetsite.

Links naar internetsites van derden

Deze internetsite kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Focus Beroepsacademie is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of gebruik van deze internetsites.